Tracuusim.vn là trang web với mục đích cho mọi người có thể tìm kiếm các số điện thoại đã làm phiền hoặc tìm xem ai đã gọi từ cuộc gọi nhỡ bằng cách tìm kiếm số điện thoại đó trên Tracuusim.vn

Các số điện thoại hiển thị trên Tracuusim.vn được người dùng tìm kiếm và tự động thêm vào hệ thống nếu chưa tồn tại.

Bình luận và đánh giá cũng như các thông tin thuê bao hiển thị trên Tracuusim.vn được người dùng đóng góp dựa trên trải nghiệm thực tế mà người dùng và cảm nhận về số điện thoại. Các bình luận và đánh giá trên Tracuusim.vn chỉ mang tính chất tham khảo, một nguồn thông tin thêm cho người dùng về một số điện thoại nào đó.

Tracuusim.vn không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của người dùng, những thông tin đều được người dùng thêm với mục đích giải trí. Tracuusim.vn cũng không thu thập bất cứ thông tin nào khác ngoại trừ bình luận và đánh giá. Các bình luận và đánh giá đều là ẩn danh.

Khi sử dụng Tracuusim.vn là mặc định người dùng đã đồng ý các điều khoản dưới đây:

1. Số điện thoại người dùng tìm kiếm nếu chưa tồn tại sẽ được tự động thêm vào hệ thống

2. Tracuusim.vn không chịu trách nhiệm về các đánh giá và nội dung bình luận, các thông tin thuê bao của người dùng cập nhật lên hệ thống

3. Các bình luận có nội dung không phù hợp sẽ bị ẩn đi và thay thế bởi các ký tự ***

4. Không bình luận các nội dung liên quan tới chính trị, phân biệt chủng tộc, phân biệt vùng miền, quấy rối, kích động, chia rẽ,... hoặc các nội dung vi phạm pháp luật khác

5. Tracuusim.vn có quyền xóa số điện thoại hoặc bình luận mà không cần đưa ra lý do